Huomioitavaa

Puiden kaato omalta pihalta hyväksytään verotuksessa vähennettäväksi kotitaloustyöksi. Asiasta löytyy lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

 

Vahinkotapauksissa toimeksiantajalle korvataan vahinko yrittäjän vastuuvakuutuksesta.

 

Jos puu tai puuryhmä on maisemallisesti huomiota herättävässä paikassa, voi kunnan myöntämä maisematyölupa olla tarpeen. Lisätietoja löydät mm. Espoon kaupungin sivuilta.